Skip to content

Witte donderdag

Vanavond een witte donderdag viering met Stadskloosterbewoners in de Kapel en meelevers online. We delen dit graag met je. Doe je mee? Je kunt dat doen door brood en wijn klaar te zetten. We staan stil bij de weg van de graankorrel. We doen dat aan de hand van een meditatie bij het stilleven o de foto van graan, bloem, druiven en brood en wijn.

 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.  Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.  Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.  Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Johannes 12: 23-26

Neem de tijd om rustig te zitten, zorg dat  je comfortabel en rechtop zit, zodat je adem door je lijf kan stromen.

Kijk naar de foto hierboven.  

 • Wat raakt je? Waar blijf je naar kijken?
 • Hoe spreekt het  tot je aan over de cirkel van leven en dood?
 • Welke gedachten, herinneringen en emoties merk je in jezelf op?

Kijk eens naar de graankorrels.

In gedachten ga je de reis van de graankorrel:

 • De graankorrel wordt gezaaid in de grond.
 • Het sterft in de grond, omgeven door duisternis, zijn omhulsel wordt gebroken.
 • Langzaam kiemt het uit en komt het groen boven de grond uit.
 • Dan groeit het uit tot een volle aar die geel wordt in de brandende zon. Een volle aar met honderden graankorrels.
 • Het graan wordt geoogst. .
 • De korrels worden geplet en vermalen tot meel.
 • Het meel, gemengd met water, zout, gist wordt gebakken in de hitte, en wordt brood.
 • Dat brood voedt ons lichaam.

De graankorrel verandert op deze reis verschillende keren van gedaante…, maar het behoudt zijn wezen…en door zijn sterven brengt het ons juist leven.

Jezus zegt dat Hij zelf die graankorrel is en sterft en leven brengt- voor ons, voor jou, voor mij, voor iedereen, daar staan we deze dagen bij stil.

Zoals de graankorrel verandert ervaar je misschien ook zelf zo’n verandering in je leven. Kijk daar maar eens na.

 • Waar heb jij deze reis van transformatie ondergaan in je leven?
 • Waar kun je het patroon zien van “dood is getransformeerd, verandert in leven?

Neem een hap van het brood wat voor je ligt, neem een slok van de wijn.

Terwijl je dit doet, laat je situaties van verandering en transformatie in je opkomen. Je ontdekt dat anderen iets van zichzelf gaven zodat jij dit kon ontvangen en kan leven.

Denk aan Jezus, die die ons uitnodigde zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken, zodat wij leven zouden hebben. Zijn leven gegeven voor jou.

 • Hoe kan dit “herinneren” je helpen daar waar je in je leven ‘sterven’ ervaart en het nieuwe leven nog niet ziet?

Nodig God uit in die ervaringen. Spreek met God over je angsten en waar je moeite hebt om te vertrouwen.    

Luister intussen naar Eat this bread.