Skip to content

Weten en niet weten

kern van weten
ontsnapt aan weten
in hart
van weten
ligt niet-weten

black box?
zwart gat?
blinde vlek?
geschenk?
van boven van beneden

zie verhulde waarheid
ontsluiering geeft
perspectief op werkelijkheid
kruis-punt tussen
zichtbaar en onzichtbaar
een hand
vat mij
ontsnapt mij

foto’s van mozaiek uit San Clemente Rome