Skip to content

Tarieven

Kloostertijd hanteert een basistarief van €136,- (+ €0,24 kilometervergoeding) bij een spreekbeurt of begeleidingsactiviteit voor groepen tot 1,5- 2 uur. Dit is gebaseerd op de sprekersvergoeding die de PKN en Unie-ABC hanteren.

Groepsactiviteiten:

  • (S)preekbeurt of avondactiviteit (1,5 à 2 uur): €136,- plus kilometervergoeding
  • Activiteit dagdeel (3-4 uur): €280,- plus kilometervergoeding

Geestelijke begeleiding:

  • Kennismakingsgesprek van 3 kwartier: gratis
  • Half jaar traject geestelijke begeleiding van 5 sessies van 5 kwartier, inclusief gebruik van bronnen en verwerkingsopdrachten: € 500,-
  • Jaartraject geestelijke begeleiding van 10 sessies van 5 kwartier, inclusief gebruik van bronnen en verwerkingsopdrachten: € 900,-

Als voorganger, pionier, predikant of kerkelijk werker kun je je PE budget hiervoor inzetten. Werk je in een organisatie met een coachings budget? Dan kun je dit mogelijk inzetten.

Gulle begeleiding:

Mocht je blij zijn met de begeleiding van Kloostertijd, overweeg dan of je 10, 25, 50 of 100% meer kunt betalen zodat er altijd mogelijkheid is voor begeleiding van mensen voor wie deze bedragen een drempel zijn.

Mocht je een drempel ervaren bij de tarieven van Kloostertijd, dan kun je gebruik maken van Gulle Begeleiding, een ander heeft al (een deel) van jouw begeleiding betaald.

Omdat Kloostertijd onder de kleineondernemersregeling (KOR) van de Belastingdienst valt, geldt er een vrijstelling van BTW.