Skip to content

Luister naar de stilte

Als Ik ervoor zou kiezen je te verbergen,
dan is dat met een reden.
Ik heb je naar deze plek gebracht
Drink de stilte in. Zoek eenzaamheid.
Luister naar de stilte
Het laat je leren. Het geeft je kracht
Laat anderen het delen met je
Het is op zo weinig plekken te vinden.

Frances J. Roberts

Er zijn zoveel manieren om stil te worden. En tegelijk kan het o zo lastig zijn. Als geluiden om je heen verdwijnen, ontdek je de ruis in jezelf. En tegelijk is stil worden iets waar je je in kunt oefenen. Misschien gewoon om stil te worden in jezelf, misschien om iets van God te ontmoeten. Door de eeuwen heen zijn er veel vormen van contemplatie ontdekt. Op deze pagina ontdek je een aantal van deze vormen waarin je kunt oefenen. Dat kan alleen thuis, of buiten, dat kan met een groep online of bij iemand thuis. Wil je meer weten over stilte oefenen in een groep, neem dan contact op.

Lectio Divina

In Lectio Divina laat je bijbelteksten vanuit een meditatieve grondhouding – vanuit de stilte – lezen en tot je spreken. Je ontdekt nieuwe dingen, je licht valt op iets wat je eerst niet opviel. Lectio Divina is slow-reading, langzaam lezen, lezen in alle rust. De woorden binnen laten komen, ze langzaam en met aandacht uitspreken, erop kauwen, in je om laten gaan, onder je huid laten kruipen. Zo druppelen de woorden langzaam van je hoofd in je hart. Verrassend en weldadig.

Centrum gebed

Centrum gebed is een ontvangende manier van stil gebed waarin je Gods aanwezigheid in je kunt ervaren. Je leert om stil te worden, om open te zijn voor God. Eenvoudiger en lastiger dan centrum gebed kan bidden niet zijn. Je kiest een woord of korte tekst die je meeneemt in de stilte en je bent 20 minuten stil. In die stilte gebeurt veel, het gaat diep en je ontdekt dat je verandert. Eerst is er ruis en onrust en langzamerhand verdiept de stilte zich en ontdek je de openheid voor Gods aanwezigheid in je innerlijk.

.

Getijdengebed

In kloosters is het leven om getijdengebeden gevormd. Vaste momenten op de dag waarop het tijd is voor gebed. Waarop je uit je dagelijkse werk en bezigheden stapt  en je naar de Kapel gaat om samen te bidden. Een ritme wat je leven vormt omdat je elke keer weer opgeroepen wordt tot het stoppen van je normale bezigheden en je te richten op God. Van contemplatie en actie. Een ritme van gebed wat je ook in je gewone dagelijks leven kunt inpassen.