Skip to content
Lectio Divina leven

Lectio Divina Leven

Als je regelmatig Lectio Divina doet, ontdek je ook nieuwe mogelijkheden. Lectio Divina helpt je in de relatie met je leven, je leert te luisteren, te blijven waar je bent, geduld, aanvaarden.

Lectio Divina kun je ook gebruiken in andere situaties. Elke ontmoeting met een ander, elke situatie in je leven, elke tekst die je leest, elk conflict dat je bezighoudt,  kun je benaderen vanuit de 4-voudige insteek van Lectio Divina. Dat kan op de volgende manier:

Lectio: Dat betekent oprechte aandacht en openheid voor wat er is, wat of wie het ook is.
Meditatio: Verdiep je in wat er is, wat is de betekenis, wat doet het met jou? Waarom is het zoals het er is? Wat roept het bij je op? Wat maakt het los?
Oratio: een verlangen om door wat zich aandient in contact met God te zijn, zijn stem te horen, met hem in gesprek te zijn.
Contemplatio: Gods aanwezigheid in alles ontdekken en ondergaan, rusten in zijn genade, je verwonderen voorbij de woorden en daden. Thuiskomen bij Christus in het hier en nu.

Zo opent zich door Lectio Divina een manier van leven die wordt gestempeld door oprechte en gastvrije aandacht voor wat of wie zich aandient (lectio). Door een je echt en persoonlijk willen verdiepen in het andere en de ander (meditatio). Door een kijken met Gods ogen en een luisteren met Gods hart (oratio).  En door de verwondering dat we leven, in deze situatie, samen met deze naasten, onder de genadige blik van de Heer (contemplatio).