‘Vol van de Geest’ van Peter Halldorf aan het lezen. Hier een quote om bij stil te staan uit het hoofdstuk ‘De gave van tranen’

Kracht wordt zichtbaar in zwakheid… Onvolmaaktheid is de enig mogelijke weg naar echte geestelijke rijpheid. Deze onvolmaaktheid woont in onze tranen. Tranen betekent broosheid, kwetsbaarheid en gebrokenheid, ze zijn het tegenovergestelde van alles wat wij verbinden met kracht. Door het gebroken raam komt de Geest ons leven binnen om Gods ongekende kracht te openbaren.

foto: Bonnefanten Museum Maastricht, voorjaar 2018