God van heilige onrust
Liefdevolle Moeder & Vader
Voor vrouwen, meisjes en moeders bidden we.
Vrouwen die gebroken zijn, heel hen.
Vrouwen die verborgen leven, stel hen in jouw licht.
Geef ze grond onder de voeten, een weg om te gaan.
Laat ze vrucht dragen op alle mogelijke manieren die Jij ze gegeven hebt.
Amen.

Foto en gebed nav fotoworkshop op charismatische conventie, voorjaar 2018..