De Regel is een lens
waardoor we het leven zoals we dat ervaren
kunnen interpreteren

Reflectie van deze week op de Leefregel van de Northumbria Community – week 15

foto: Mookerheide, januari 2019