Ik zal de armen verwelkomen op mijn feest
want zij zijn Gods kinderen
Ik zal de zieken verwelkomen op mijn feest
want zij zijn Gods vreugde.

Reflectie bij Leefregel week 23

Foto: Northumbria Community, april 2019